http://sachat.net
Jolly Licks
Recent Message
Kyki (2 minutes ago)
Kyki MAAR .GAAT...moeti vr ju bf op staani ...oeps ver geet ek sy slaan ju in ju P**s en hy n**i ju laat j weet wie is bass daar by dai P**s van ju ...moet vr ju hou soe i vergin nie dan is j ni 1 nie....oeps maar ek vrgeet j n**i vr wong en en wong n**i vr ju ini holl . Wnt jule al twee is man mense...shana j kan ju maar hoe hou j n**i en as j ni wil af gee ni dan mur di mane ju...hkm se j nie vr wong j n**i ni net met hmi...ha..moeti laat ek nog meer se nie...
» Heinz Park
Page 1 of 7 next»
Jump to: